Povratni ventili (navijci)

Koliko tipova povratnih ventila (navijaka) ima u HERZ ponudi?

U HERZ ponudi ima 3 tipa povratnih ventila (navijaka):

  • 1. Povratni ventil (navijak) RL-1
  • 2. Povratni ventil (navijak) RL-5


Koje su osnovne karakteristike RL-1 ventila (navijaka)?

Povratni ventil (navijak) RL-1 je ventil bez prednameštanja. Ugradnjom povratnog ventilamoguće je zatvoriti priključak povratnog voda. Na taj način, uz zatvaranje ventila potisnog voda (termostatskog ili radijatorskog ventila), može se skinuti radijator iako je sistem pod pritiskom. Radovi na instalaciji ili zidu su na taj način mogući bez zaustavljanja rada celokupnog sistema centralnog grejanja.

Kako se vrši zatvaranje protoka vode na povratni ventil (navijak) RL-1?

Zatvaranje protoka vode se vrši višenamenskim ključem (br.art. 1 6625 00) ili jednim šestougaonim ključem SW8 kao što je prikazano na donjoj slici. Potpuno zatvaranje se vrši nakon 3 do 3,5 okretaja od potpuno otvorenog ventila.

Koje su osnovne karakteristike RL-5 ventila (navijaka)?

Pored funkcije potpunog zatvaranja protoka vode kroz ventil, povratni ventil RL-5 ima i funkciju prednameštanja protoka vode kroz grejno telo prema traženoj snazi koju bi to grejno telo trebalo imati. Ugradnja ovog ventila se preporučuje naročito kad je na potisnoj grani ugrađen termostatski ventil HERZ TS-90 bez prednameštanja.

Kako se vrši prednameštanje protoka vode na povratnom ventilu (navijku) RL-5?

  • 1. Višenamenskim ključem zatvoriti ventil (okretati udesno, moment zavrtanja max. 6 Nm).
  • 2. Vijak prednameštanja HERZ-ključem (br. art 1 6639 01) ili odvijačem vijka (3mm) okrenuti udesno do graničnika. Polazeći od ove pozicije i u levo okrećući treba uspostaviti željeni stepen prednameštanja prema dijagramu, pri čemu jedan okret daje jedan stepen prednameštanja.
  • 3. Ključem otvoriti ventil okretanjem do graničnika (okretati ulevo).
  • 4. Poklopac sa zaptivkom navrnuti (moment zavrtanja ili moment stezanja 5–10 Nm).