7766Teplomiks-trokraki termostatski ventil - ravnozaptivajući - 7766

  • Proizvod
  • Teh. karakteristike
  • Download
Teplomiks-trokraki termostatski ventil - ravnozaptivajući Zoom

TEMPLOMIX 3-kraki termostatski regulacioni ventil, od mesinga, sa ravnim zaptivanjem

Templomix 3-kraki ventil za neprekidnu termostatsku regulaciju (sa ugrađenim termostatskim uloškom) hladnog kraja kotla bez pomoćne energije (pogonskog motora).

Maks radna temperatura 110 °C.

Fiksna regulacija temperature hladnog kraja kotla na 61 °C.

Mešni ventil za zaštitu hladnog kraja kotla.

Broj artiklaDim.Pakovanje
1 7766 03 DN 25 1
1 7766 04 DN 32 1

HERZ-TEPLOMIX