1 4008 15HERZ Grejna stanica PROJEKT - 1 4008 15

  • Proizvod
  • Download
HERZ Grejna stanica PROJEKT Zoom

Grejna stanica

Decentralizovana priprema tople sanitarne vode

HERZ-Grejna stanica PROJEKT

Kompaktna podstanica za pripremu tople vode u režimu
kontinualnog protoka u suprotnosmernom izmenjivaču od
nerđajućeg čelika. Zaštita od previsoke temperature vode pomoću ugrađenog HERZ-ovog mešnog ventila za PTV. Upotreba kao stanica u zidu ili sa poklopcem (haubom) kao stanica na zidu.
Kutija za montažu na zid se poručuje posebno.
Pritisak napojne vode min. 3,5 bar
Zapreminski protok 14 l/min (10/57 °C)
Max. radni pritisak 10 bar
Max. temperatura toplte vode za zagrevanje 90 °C.

EAN
90 04174
Broj artiklaVKE
68200 1 1 4008 15 1