TELL- Termostatske oznake efikasnostiTELL je proizvod klasifikacionog sistema evropske indiustrije radijatorskih ventila kao odgovor na:

- Povećanje želje potrošača u Evropi i širom sveta za informisanjem i savetovanjem prilikom donošenja odkluka u vezi kupovine

- Želje industrije da promoviše odgovornu upotrebu energije

- Pripremanje klasifikacionog sistema evropske industrije radijatorskih ventila bila je vođena sledećim razmišljanjima

- Korisnik ili operater mora biti u mogućnosti da odmah detektuje stvarnu uštedu ako je instaliran ventil efikasnije potrošnje energije

- Razvojni sistem mora biti prilagođen međunarodnim standardima

- Razvojni sistem mora biti lako razumljiv

Klasifikacija

U Evropi i šire očuvanje energije sve više spada među najistaknutije političke ciljeve. Dokaz tome su mnoge zakonske inicijative na Evropskom nivou koje su usmerene u tom cilju (neke od njih su ERP, EPBD i Labelling directive) . Povećanje efikasnosti u energetskoj – pogonskoj industriji kao I povećanje svesti potrošača o potrošnji energije neki su od primera koji mogu biti učinjeni u cilju ostvarivanja ovog cilja.

U ovom kontekstu različiti proizvodjači energetskih proizvoda i relevantnih proizvoda za potrosnju energije sve više podstiču energetske oznake (energetski efikasno obeležavanje). Proizvodjači termostatskih radijatorskih ventila podržavaju razvoj sa TELL energetskim oznakama.